Skocz do treści →

Tag: INNOMOTO

Szansa dla innowacyjnych firm motoryzacyjnych – dotacje

Dota­cje na inno­wa­cje moto­ry­za­cyj­ne – INNOMOTO To nowy pro­gram sek­to­ro­wy – dota­cje na inno­wa­cje moto­ry­za­cyj­ne, dla pol­skiej bran­ży auto­mo­ti­ve. NCBiR ogło­si­ło pierw­szy nabór. INNOMOTO to szan­sa dla firm moto­ry­za­cyj­nych, które…

Komentowanie jest wyłączone.